”ESTERIGROUP, Veikko Nummela Oy Ab är känd som ett företag med långa anor och hög yrkeskunnighet inom sitt område. Under 125 år har vi visat starkt kunnande då det gäller tjänster och produkter om de sen är av egen produktion eller produkter som vi representerar. Vi tillverkar fast installerade och mobila pumpar, pumpmoduler och motorsprutor samt annan utrustning som är avsedd för förflyttning av släckvatten. Vi förverkligar skräddarsydda system enligt kundens önskemål.

Företagets stenfot utgörs av våra huvudprodukter  Esteri-släckvattenpumpar, TR-vattenkanoner, Rauplan-brandkopplingar och -strålrör samt Hosemaster- slangvårdsapparater. Med stolthet kan vi påstå att våra produkter används runtom i världen  i  krävande omständigheter. Vi investerar starkt i en kvalitetskontroll och undersöker ständigt i nya metoder och material för att bli ännu bättre.”