RACCOON strålmunstycke Modell D – rak– snabb avtryckarventil för avstängning
– steglös inställning av strålen från punktstråle till fin dimma
– värmeisolerad stomme för användning med varmt vatten (max. 50 C)
– avsedd för hängande slangar
– utmärkt för livsmedelsindustrin
– livsmedelsfett används vid hopmontering av munstycket
– flöde 40 l/min (2,5 bar)