STORZ C – letkuliitin, pitkä kara (imu) – messinki 52 mm holkki STORZ CNRF 9201853