STORZ B – letkuliitin – messinki 65 mm holkki STORZ B



NRF 9201856