STORZ B-C – muunnosliitin – messinki holkki STORZ B