SMS – FORM 63 messinki sisäkierre07112-25 SMS 63 messinki BSP 1″ sisäkierre SMS 1157
07112-50 SMS 63  messinki BSP 2″ sisäkierre SMS 1157
07112-65 SMS 63 messinki BSP 2 1/2″ sisäkierre SMS 1157