Norjalainen paloliitin – LÅS 1, supistusliitin – alumiini LÅS 1 – LÅS 3NRF 9201814