Norjalainen paloliitin – LÅS 1, letkulle – alumiini 52 mm LÅS 1



NRF 9201737