Norjalainen paloliitin – LÅS 1, letkulle – alumiini 42 mm holkki LÅS 1NRF 9201736