Norjalainen paloliitin – LÅS 1, Hylsemutter, Bergen model – LÅS 1