Hytrans pumppujärjestelmätVuodesta 1988 lähtien Hytrans® Systems on kehittänyt ja valmistanut hydraulikäyttöisiä liikkuvia pumppujärjestelmiä, jotka tarjoavat suuren virtauskapasiteetin ja korkean käyttöpaineen.

  • Sammuttaa suuret tulipalot tehokkaasti
  • Poistaa ja hallitsee haitalliset ja vaaralliset jätevedet
  • Hallitsee tulvia

Hydraulisesti toimivia uppopumppuja voidaan käyttää vaikeissa olosuhteissa, joissa perinteiset pumput ovat tehottomia ja riittämättömiä.

  • Yksiköt, joissa on sisäänrakennetut lisäpumput (HydroSub®-yksiköt), voivat tuottaa jopa 45000 l/min 12 baarin poistopaineella.
  • Jopa 60 metrin pituiset hydrauliletkut mahdollistavat pääsyn lähes mihin tahansa avoimeen vesilähteeseen noin 60 metrin säteellä voimayksiköstä (vaaka- tai pystysuunnassa).
  • Pumppu nostaa veden jopa 15 metriin ilman pumpun tehon menetystä tai ilman esi-imua.