COLDCUT™ COBRA -sammutinleikkuriTurvallisempaa palontorjuntaa
Sisätiloissa suoritettava sammutustyö on vaarallista. Coldcut™Cobra-korkeapainesammutin tarjoaa vaihtoehtoisen menetelmän, jossa nopea ensihyökkäys palotilaan tehdään turvallisesta paikasta ulkopuolelta. Cobra pystyy lyhyessä ajassa läpäisemään kaikki tunnetut rakennusmateriaalit. Voimakkaalla, pienipisaraisella vesisuihkulla se jäähdyttää tehokkaasti palokaasut käyttäen vain pienen määrän vettä. Coldcut Cobra on vahvin työkalu kohdattaessa paloja, jotka ovat piilossa, tai joihin on vaikea päästä käsiksi.

Tehokasta palontorjuntaa
Jos Coldcut Cobra voidaan ottaa käyttöön jo palon varhaisessa vaiheessa, se pysäyttää palon, ja antaa näin kallisarvoista aikaa pelastustoiminnan johtajalle suunnitella jatkotoimia perinteisillä palontorjuntatyövälineillä ja -taktiikoilla. Yhdistelmä, jossa infrapunakameralla etsitään palopesäkkeet ja Coldcut Cobralla tunkeudutaan näihin kohtiin, on useissa tapauksissa tehokkaaksi osoittautunut taktiikka.

Ympäristöä säästäen
Perinteisessä palontorjunnassa käytetään suuret määrät vettä. Tämä ei ole ainoastaan omaisuudelle aiheutuneisiin vahinkoihin liittyvä ongelma, vaan se lisää myös pohjaveden ja muiden vesivarojen saastumisriskiä. Coldcut Cobra -sammutinleikkurilla palon alkuvaiheessa tehdyn hyökkäyksen vedenkulutus on minimaalinen, mikä vähentää merkittävästi ympäristövahinkojen riskiä. Myös myrkyllisten ja epämiellyttävien palokaasujen päästöjen määrä vähenee huomattavasti.

Coldcut™Cobra C 360 H -asennussarja
C 360 H on leikkaava sammutinjärjestelmä (58 l/min), joka on suunniteltu asennettavaksi suurempiin paloautoihin. Tämä järjestelmä on suunniteltu yhdistettäväksi paloauton olemassa olevaan hydrauliseen järjestelmään, ja se toimitetaan yhdessä hydraulisen moottorin käyttöliittymän kanssa (asennettuna korkeapainevesipumppuun) sisältäen tärkeimmät komponentit ja peitsen. Vaihtoehtoisia ratkaisuja nostolavoihin saatavana pyynnöstä.

Suorituskyky:
Vesivirtaus: maksimi 58 l/min
Pumpun paine: 250–300 bar

Syöttö:
– Ajoneuvosta
Sähkö: 12/24 V DC, 55 Ah minimi
Vesi: 2−8 bar, virtaus > 70 l/min,
suodatettu 80 MESH // 177 μm

– olemassa olevasta hydrauliikasta
a) minimi 230 bar, minimi 90 l/min hydraulisessa moottorissa
b) minimi 170 bar, minimi 120 l/min hydraulisessa moottorissa.