Över 125 år av utveckling och tillverkning av räddningsmaterial.