Rekisteriote

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 

1. Rekisterinpitäjä 

Veikko Nummela Oy,  Salvumiehenkatu 10, FI-20320 Turku

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Timo Kaasinen ; timo.kaasinen@esterigroup.fi

 

3. Rekisterin nimi 

Veikko Nummela Oy:n asiakasrekisteri.

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Veikko Nummela Oy:lle.

 

5. Rekisterin sisältämät tiedot 

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaustiedot
  • Suoramarkkinointilupa
  • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot kuten yrityksen nimi ja y-tunnus sekä asema yrityksessä.

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tilastotietoja tuotetilauksien, tarjouspyyntöjen ja kilpailuihin osallistumisen yhteydessä.

 

7. Tietojen luovutus 

Veikko Nummela Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 

8. Rekisterin suojauksen periaate 

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista tai yrityskohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.