Filmbildande skum FOMTEC AFFF 3%Den filmbildande skumvätskan verkar som ett konventionellt detergentskum genom att bilda ett skumtäcke som lägger sig på vätskeytan och förhindrar avdunstning och värmestrålning.

I de filmbildande skumvätskorna finns dessutom en fluortensid. Fluortensiderna i vätskan bildar en tunn vattenfilm mellan skummet och vätskan. Filmen har tre fördelar:

  • Den gör skummet mer lättflytande så att det snabbare sprider sig över en vätskeyta
  • Filmen förbättrar skummets förmåga att hindra avdunstning
  • Filmen förseglar eventuella skador i skumtäcket

Filmbildande skum finns i koncentrationer 1, 3 och 6%. Procenttalet anger inblandningen av skum i vatten.

Filmskum används huvudsakligen för storskalig släckning av brandförsvar, flygplatser och högriskindustri. Filmbildande skum används också i släckanläggningar och handbrandsläckare.