ESTERI 10-3000 + högtryckspump 40/250ESTERI 10-3000 + högtryckspump 40/250

 • Uppfyller kraven i standarden EN 1028-1
 • Vattenkapacitet 3 m/3000 l/min
 • Tryckkapacitet 3 m/10 bar
 • Vattenkapacitet med högtryck 250 l/min
 • Tryckkapacitet med högtryck 250 l/min
 • Maxflöde – lågtrycksp. 4450 l/min
 • Maximalt utgående tryck – lågtrycksp. 17 bar
 • Maxflöde – högtrycksp. 460 l/min
 • Maximalt utgående tryck – högtrycksp. 50 bar
 • Längd 520 mm
 • Bredd 450 mm
 • Höjd 510 mm.